วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เขียนกลอนเกี่ยวกับชาวนา วิชาไทย อ.อมรา


กระดูกสันหลังชาติ
ถ้าขาดจะวายวอด
ถ้ามีจะอยู่รอด
และกินอิ่มยิ้มไปเลย
ข้าวนี้กว่าจะเป็น
ล้วนยากเย็นเกินเปรียบเปรย
ควรจะถูกชมเชย
ว่านี่แหละชาวนาไทย

ไม่มีความคิดเห็น: