วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

Diary Online

4-5 กันยายน 2552

ผมได้เข้าค่ายคุณธรรมที่ร.ร. 2 วัน 1 คืนครับ ง่วงมาก แต่ก็แลกมาด้วย

ความสนุก เสียงหัวเราะ พระอาจารย์ที่มานั้นสร้างความฮาให้ผมเป็น

อย่างมาก คืนแรก ผมแทบไม่ได้นอน เขาปล่อย 4 ทุ่มให้มาอาบน้ำ

พอผมอาบเสร็จก็เล่าเรื่องผีกัน บวกกับ เล่นสลาฟไปด้วย

{การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ...อิอิ}

จบถึง ตี 3กว่า ถึงได้นอน แล้วตื่นมาทำวัตรเช้าตอน ตี4 แทบสลบอ่า

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอบคุณ อ.กมลวรรณ พระอาจารย์

และ พี่ๆ 4/1 ครับ

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

Link Blog เพื่อนห้อง 4/2

http://leklinker.exteen.com/
ปวิณ เตี้ยแจ้
http://my.dek-d.com/teranger/
ภัทร อังกินันทน์
http://www.oknation.net/blog/belly
ขนิษฐา พิรุณดี
http://www.snoopiiz-lala.exteen.com/
ช่อผกา บุญรอด
http://meowmini.blogspot.com/
ญาดา วัดอุดม
http://ferylala.blogspot.com/
ณภัทร์กมล เกตุปลั่ง
http://janeiiz001.exteen.com/
ประภัสสร สินธัญญาธรรม
http://noomiiz.exteen.com/
พิมพ์ชนก สุนทรปกรณ์กิจ
http://www.ssmindly.exteen.com/
วรีวรรณ จิตต์การุณย์
http://www.oknation.net/blog/ploykiku
น.ส กชกร ล้อมเจริญชัย
http://theay-unstopable.exteen.com/
น.ส ชลวรรณ ชัยเหลืองอุไร
http://minidora37.exteen.com/
น.ส.นัทธมน จันทร์จวง
http://my.dek-d.com/noojajee/
น.ส.ประภัสสร สินคงอยู่
http://maphang27.bolgspot.com/
น.ส.พรพิมล พรามน้อย
http://panthira-love.blogspot.com/
น.ส.ภัณฑิรา เจริญเร็ว
http://www.oknation.net/blog/cherrychese
น.ส.ศุราภรณ์ บุญโพธิ์
http://wilawan-sai.blogspot.com/
น.ส.วิลาวัณย์ ภาวสุทธิไพศิฐ
http://www.oknation.net/blog/cartoonword
น.ส.ญาณิศา พันธุ์สังข์
http://nhongpradootrin.blogspot.com/
นาย ฉัตริน ไขศรี
http://nammongazza.blogspot.com/
นาย ณัฐภัทร รูปิยะเวช
http://captain-27049.blogspot.com/
นาย ธนพล อ.สุวรรณ์
http://plugkunggigi.blogspot.com/
นาย ธีรศักดิ์ ทะเลทอง
http://my.dek-d.com/mek-raijin/
นาย วสุพล ภาวสุทธิไพศิฐ
http://www.oknation.net/blog/thussagorn
นาย ธรรศกร เกษตรสินสมบัติ
http://www.oknation.net/blog/272655
นางสาวนันทกานต์ โพธิ์บุญ
http://blog.hunsa.com/porarit15
นางสาว นารีรัตน์ ปรีดามีสุข
http://porarit16.exteen.com/
นางสาว ปาลิตา อนันตนิติเวทย์
http://www.1st-fivetreasure.blogspot.com/
นางสาวจินดาพร กองสี
http://bellsheepooh.exteen.com/
นางสาวณัฐฐาภรณ์ พวงทอง
http://www.oknation.net/blog/thedairy
นางสาวธนิดา เสมอภาค
http://www.oknation.net/blog/jolly
นางสาวพัชรี เพชรพูล
http://www.oknation.net/blog/superkampai
นางสาวมีกรุณา ทนดี
http://www.nack-kk.exteen.com/
นางสาวนุสรา ศิริเศรษฐ
http://www.oknation.net/blog/lazylazygirl
นางสาวปาริชาติ จันทร์สมุทร
http://www.oknation.net/blog/snowteen2552
นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเทศ
http://www.oknation.net/blog/babypower
นางสาวอนนทภัทร ทองประเสริฐ
http://jejee.blogka.com/
นางสาวจันทร์จิรา ทองนวล
http://june_27242.blogspot.com/
นางสาวธัญวรัตม์ กลิ่นจันทร์
http://nummon-%20sayhi.blogspot.com/
นางสาวนฤมล เงินตรา
http://alohaveeza.blogspot.com/
นางสาวมนัสวี ปราบพาล
http://pockizz-love.exteen.com/
นางสาวศิรประภา สิริทัตสุนทร
http://aboutnan.blogspot.com/
นางสาวสุรารักษ์ พวงสั้น
http://dokwan.exteen.com/
เด็กหญิงสุวิชชา สิทธิจันทร์เสน
http://nightcity2skytak.blogspot.com/
นางสาวอธิชา แตงสี
http://nutiz2.buddythai.com/
นางสาว ณัฐวดี บุตรโพธิ์

Link Blog เพื่อนห้อง 4/3

http://my.dek-d.com/hallpanlang/
จักรพงษ์ แม้นเมฒ
http://blogger.sanook.com/chattrin27028
ฉัตริน ศรียะพันธ์
http://bitety.exteen.com
นาราทีป เก่งกล้า
http://sirrealz.exteen.com
ประวิทย์ เมืองสมบัติ
http://my.dek-d.com/v-veeraphat/
วีรภัทร วิสิดศ์ดำรงกุล
http://my.dek-d.com/davionkia/
ศรเขตรัฐ ศรคำรน
http://blogger.sanook.com/Teng1
เจษฎา รัตนวงศ์
http://blogger.sanook.com/wattanai
วรรธนัย นารโท
http://tongakasaki.exteen.com
ศรัณยู เบี่ยงสวาท
http://blog.hunsa.com/wonussjung
กนกวรรณ เกตุการณ์
http://thunyarus.exteen.com/
ธัญรัศม์ พิมพ์เจริญ
http://kandarat.blogspot.com
กานดารัตน์ สิงห์เจริญ
http://moshimonkey.exteen.com
เกษราภร แดงจินดา
http://kwan3787.exteen.com
แก้วขวัญ เอี่ยมศิริ
http://syndrome15.exteen.com
จันทิมา บุตรวัตร
http://h2oaoy.exteen.com
ฐาปนี คงสาย
http://earth27222.blogspot.com
ณัฐนิช แสงทวีป
http://blog.hunsa.com/aom032450312
บุษยพัชร์ สุนเจริญ
http://jajaaaaaaaaaa.exteen.com
ปทิตตา ดีสงวน
http://netpad27368.exteen.com/
เนตรภัทร อ่วมเครือ
http://blog.hunsa.com/giggiw20
ปรียานุช ธงสุวรรณ
http://melove191.blogspot.com
ปาจรีย์ จันทร์น้อย
http://r-u-wollsj.blogspot.com
ปาฏิหาริย์ มิ่งมงคล
http://piyanunthanchai.blogspot.com
ปิยนันท์ เทียนไชย
http://blog.hansa.com/background
พิจิตตรา คลายจากทุกข์
http://porarit4.exteen.com
พิชชา ศรีทองดีประพันธ์
http://porarit6.exteen.com
พิชชาภา นาวาเจริญ
http://crazii-moza.exteen.com
เพียงพิทัย เจิมแก้ว
http://baby-s-mind.exteen.com
ภัทรสุดา พนาพักษ์กูล
http://pangconankung.exteen.com
มธุลิน สงบธรรม
http://wananyaphetyotin.blogspot.com
วนัญญา เพชรโยธิน
http://stampbmp.blogspot.com
วราภรณ์ ไชยสมุทร
http://bummy23.exteen.com
ศศิธร เลิศสุทธิชวาล
http://nugo-jarab.blogspot.com
สุจารี ปิ่นแก้ว
http://Hunlow-pattiz.exteen.com
สุธาสินี บุญเปี่ยม
http://catfishjubu.exteen.com
สุภชา กริชเพชร
http://intarapong-cooiyam.exteen.com
เสาวลักษณ์ อินทราพงษ์
http://pang2536.blogspot.com
หัทญา หนูสัมฤทธิ์
http://blog.hunsa.com//pitteeter
อนุสรา ดำรงค์เดช
http://newtion-heetingz.exteen.com/
อังคณา เมืองสมบัติ
http://nuttatorn.exteen.com/
ณัฐฐาพร ชัยชาญ
http://blog.hunsa.com/homework
เบญจมพร พลับศรี
http://manowgeedz-za.exteen.com/
พัชรพร ปลอดโปร่ง
http://y.yui.happy@blogspot.com
รัตนาภรณ์ ผูกศิริ
http://siwaporn-29506.exteen.com/
ศิวาพร จะบำรุง

Diary Online

28 สิงหาคม 2552

วันนี้เป็นอีกวันที่เหนื่อยมาก เมื่อวานว่าเหนื่อยแล้ว

วันนี้ยังเหนื่อยกว่า ผมลงวิ่ง 3000 เมตรครับ คือตั้งแต่เขาหลวงมา

โรงเรียน แล้ววนรอบสนามฟุตบอลอีก 1 รอบ สุดๆเลยครับ วิ่งนี่แบบคอ

แห้งจะเป็นผงเลย แต่ผมก็เข้าเส้นชัยจนได้ นี่ความภาคภูมิใจของผม

เพราะผมไม่เคยวิ่ง 3000 เมตรมาก่อน ไม่ได้หยุดพักด้วย ถึงมันจะ

ธรรมดาๆสำหรับคนอื่น แต่ของผมมัน คือที่สุดของที่สุดแล้ว

Diary Online

27 สิงหาคม 2552

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยสุดๆครับ ร้อนด้วย ผมใส่ชุดราชปะแตนเดินขบวน

ให้สีเหลือง {ก็เลยได้ที่ 3 ถ้าคนอื่นเดิน คงไม่ที่1ก็2 ล่ะ}

ผมถือรูปพระเจ้าอยู่หัวครับ คู่กับพี่ ม.6 เสียค่าชุดไป 500 บาท

เดินเสร็จ มีแววว่ากระเป๋าหนังสือจะหาย แต่ก็ได้คืนจนได้

หลังจากนั้น ก็หมกตัวที่ห้องประจำสีล่ะครับ นั่งเล่นหมากฮอสกะเพื่อนๆ

ข้าวปลาไม่กินกัน กินแต่ลูกชิ้นกะไอติม