วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งาน อ.เกยูร จากหนังสือพิมพ์ Student Weekly

ข่าวที่ 1

Kind of news : Entertainment Sports

Headlines : About Peter Cech

Who : Peter Cech

What : Playing football

When : Since July 2004

Where : English football club chelsea

How : He plays goalkeeper position

Why : -

ข่าวที่ 2

Kind of news : Education Localnews

Headlines : Something Fishy {Men caught zapping fish}

Who : 2 man Vietnamese

What : Fisheries officials arrested two illegal vietnamese worker for electrocuting fish

When : -

Where : Chao Phraya River

How : The men,identified as Heng and Nuay,have confessed to the charges

Why : selling the fish at a market in Ayutthaya

ข่าวที่ 3

Kind of news : Education Localnews

Headlines : Space Invader {Meteorite hits house}

Who : The meteorite

What : The meteorite crashed into the house

When : May 21

Where : Phitsanulok's Muang house

How : expert confirmed that it had come from outer space

Why : -

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ย่อเรื่อง"ตุ๊ดตู่ ผู้น่ารัก" วิชาภาษาไทย อ.อมรา

ตุ๊ดตู่เป็นผู้ชายที่ไม่สมประกอบทางด้านสติ แต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้หรือคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ เขากับทำสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่าคนแบบนี้จะทำ ได้จนกระทั่งทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและชื่นชมเขา เพราะว่าเขาจะไปเก็บพลาสติก ขวดน้ำ กระดาษลัง โดยที่เขาไม่ขอเงินใคร เขาทำงาน เลี้ยงตัวเองมีความรับผิดชอบ และพอใจในสิ่งที่เขามีไม่เคยคิดอยากได้ของของใคร เขาจะทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ไปกวาดขยะตามที่ที่เขาเห็นว่าสกปรก ไปทำหน้าที่เป็นจราจร โดยที่ไม่มีใครไปบอกให้เขาทำแต่เขาทำเอง เขาไม่เคยยอมแพ้หรือไม่เคยคิดเสียใจกับสิ่งที่เขาเป็นมาตั้งแต่กำเนิด แต่สิ่งเหล่านี้กับทำให้เขาเข้มแข็งพยายามอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ และทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขา ถึงแม้เขาจะไม่สมประกอบทางด้านสติ แต่เขาก็ยังดีกว่าใครบางคนที่เกิดมาสมประกอบทุกอย่างแล้ว ไม่เคยทำตัวให้เป็นประโยชน์เลย บางครั้งชีวิตของคนเราก็ไม่ต้องเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง แต่ ก็สามารถทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง ดังเรื่องนี้ ตุ๊ดตู่ ... ผู้น่ารัก

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Diary Online

12 สิงหาคม 2552
โย่วๆ หวัดดีครับ หายไปนานเลย
วันนี้วันแม่ เลยมาแต่งบล็อกซะหน่อย
ผมได้ให้ของขวัญที่ทำด้วยความสามารถของผมเอง
และแม่ก็ภูมิใจในตัวผมมาก
ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับ
ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียว แต่ขอให้เป็นทุกวันเลย...


http://www.uploadtoday.com/download/?455931&A=702991