วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

ไม่มีอะไรยากเกิน


13 มกราคม 2553 วันนี้เป็นวันแรกที่ผมตั้งใจเรียนคณิตครับ เพราะเหตุการณ์มันบังคับ คือผมไม่มีที่นั่ง ที่นั่งเดิมเพื่อนคนอื่นก็นั่งไปแล้ว ผมก็เลยไปนั่งใกล้เพื่อนเก่งๆครับ ผมก็เลยตั้งใจเรียนไปด้วย แต่ผลก็ออกมาดีครับ ทำให้ผมเรียนรู้เรื่องขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: